Wat is de Rugtriatlon?

Tineke Agterbosch

Voor mensen met chronische- of recidiverende rugklachten is de RUGTRIATLON een uitstekend begeleiding- en trainingsprogramma, gebaseerd op een aantal belangrijke pijlers uit de hedendaagse trainingsleer, te weten:

– Een individueel programma en individueel doel, naar aanleiding van een intake.

– Duidelijke opbouw en een richtlijn  voor maximaal een  heel jaar.

– Functionele training i.p.v. training op apparaten.

– Niet pijn maar activiteit staat in principe centraal in de belastingopbouw.

– Veel relevante informatievoorziening voor de deelnemers, o.a. in de vorm van een eigen trainingsboek.

– Naast krachttraining ook gerichte aandacht voor stabilisatietraining, conditie  en leefstijl

– Als vervolg op individuele therapie kan instroom in de groep eventueel direct plaatsvinden.