Thuiszorgfysiotherapie – Fysiotherapie Dwingeloo – Dwingeloo
Entingheweg 18 B 7991CC Dwingeloo Tel:0521-592190

Fysiotherapie Dwingeloo

Welkom bij Fysiotherapie Dwingeloo. Fysiotherapie Dwingeloo is een moderne fysiotherapiepraktijk gevestigd in Medisch Centrum Dwingeloo. Door de korte lijnen en intensieve samenwerking met de huisartsen en andere disciplines binnen het Medisch Centrum, krijgt u de optimale behandeling en begeleiding: alles onder één dak.

Adresgegevens

Entingheweg 18 B
7991CC Dwingeloo
Tel:0521-592190
info@fysiotherapiedwingeloo.nl

Thuiszorgfysiotherapie

Tineke Mulder

FYSIOTHERAPIE IN DE THUISZORG is een vorm van gespecialiseerde fysiotherapie  bedoeld  voor patiënten die graag , ondanks lichamelijke beperkingen , zolang mogelijk thuis willen blijven wonen.

U komt in aanmerking voor THUISZORGFYSIOTHERAPIE wanneer:

Een ziekte of aandoening u beperkt in uw bewegingen

 • U slecht ter been bent en niet meer zonder hulpmiddel kunt lopen
 • U moeilijk uit uw stoel of bed kunt komen
 • U de trap niet meer op durft
 • U bang bent om te vallen
 • De verzorging van uzelf en het doen van huishoudelijk werk een probleem wordt
 • U uit het ziekenhuis komt en nog therapie thuis nodig heeft
 • Uw partner of familielid, die voor u wil blijven zorgen, goed wil leren omgaan met uw beperking

THUISZORGFYSIOTHERAPIE is daarom ook juist gericht op:

 • Thuiswonende ouderen met een lichamelijke beperking en/of verpleeghuisindicatie
 • Chronisch zieken
 • Mantelzorgers, partners of familieleden
 • Palliatieve/terminale zorg

Zo kunt u THUISZORGFYSIOTHERAPIE krijgen:

Op indicatie van de huisarts, specialist, praktijkondersteuner of de wijkverpleging kunt u verwezen worden naar de fysiotherapeut in de Thuiszorg. Of u neemt rechtstreeks contact op met deze fysiotherapeut.

Samen met u bekijkt de  fysiotherapeut de dagelijkse handelingen die voor u een probleem zijn. En samen bespreekt u de training die voor u zinvol is.
De training richt zich op de handelingen waar u moeite mee heeft. U traint in uw eigen omgeving, dus bij u thuis. Ook degenen die voor u zorgen worden hierbij betrokken. De fysiotherapeut werkt samen met de andere hulpverleners in de thuissituatie en houdt nauw contact  met deze hulpverleners, zoals de huisarts, thuiszorgmedewerker en ergotherapeut.

De behandeling kan bestaan uit:

 • Valpreventie/valtraining
 • Oefenen van activiteiten uit het dagelijkse leven
 • Advisering t.a.v. risicosituaties
 • Inzetten van (loop)hulpmiddelen
 • Spierversterkende- en balansoefeningen