Neurorevalidatie

Tineke Mulder

 

Neurorevalidatie gaat over revalidatie na een CVA (beroerte), Parkinson of MS.

Onderdelen zijn :

Training van coördinatie – lenigheid – uithoudingsvermogen – kracht – snelheid

Omgaan met cognitieve problemen zoals bv vermoeidheid, geheugenverlies en aandachtstekort

Kijken naar de balans belasting-belastbaarheid.

We werken nauw samen met de ergotherapeut, die met name kijkt naar hoe het thuis gaat.