Incontinentie therapie

Door middel van oefentherapie voor de bekkenbodemspieren, in combinatie met advies, wordt er gestreefd naar een optimaal werkende bekkenbodem, waardoor incontinentie problemen verbeteren cq verdwijnen.