Bedrijfsfysiotherapie

Bedrijsfysiotherapie zet zich in voor de gezondheid van organisaties en medewerkers, samen met werkgevers en werknemers, maar dit kan ook met Arbo-organisaties en verzekeraars. De bedrijfsfysiotherapeut werkt aan het voorkomen van gezondheidsproblemen op de werkplek, verminderen en herstellen van aandoeningen van het bewegingssysteem en ondersteunen waar nodig bij de reintegratie van ( langdurig) zieke werknemers, via een geïntegreerde aanpak van een gezonde werkomgeving.

Op medewerkersniveau kan worden gekeken naar werkgebonden factoren. Dit zijn : werkhouding, werkplek, werktaken, werkduur en werkorganisatie.

Op basis van een goede inventarisatie volgt een gericht advies en zo nodig behandeling van de arbeidsrelevante klachten om (dreigend) verzuim te voorkomen of op te lossen.

Naast de reguliere fysiotherapeutische interventie kan een behandeltraject onder andere bestaan uit een (re-integratie) trainingsprogramma, een instructietraining op de werkplek of een werkplekonderzoek.